X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

אלקה
בעברית: עוף ים. בפולנית: מגינת האנושות
שם בלועזית: Alka
מין: בת
מקור השם: השפה העברית, השפה הפולנית, השפה ההינדית
קטגוריות: בינלאומי, ישראלי, מהטבע, מיוחד
אודות השם:

לשם אלקה משמעות שונות בשפות שונות. 1. בעברית אלקה היא מין עוף ים הדומה במראהו לפינגווין. 2. בפולנית אלקה משמעו מגינת האנושות, גיבורה. 3. בהינדית אלקה היא בעלת שיער ארוך, יפה, מרשימה.

מפורסמים בעלי אותו שם:
אלקה זומר, אלקה האמונד
פירוש לפי הקבלה:

השם מעיד על שילוב בין מעוף ויצירתיות, אומץ לב ויופי.

מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם אלקה 
1 >>
ערך בגימטריה לשם אלקה  136