X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

בן-ציון
צירוף המילים "בן" ו"ציון"
שם בלועזית: Ben-Tzion, Ben-Zion, Ben-Tsion
מין: בן
מקור השם: השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מהמקורות
משמעות השם בן-ציון:
השם מורכב מצירוף המילים "בן" ו"ציון". ציון מופיעה במקורות כשמה הנוסף של העיר ירושלים. בתקופות מאוחרות יותר ציון הוא שם נוסף לישראל והמקור ללאומיות היהודיות - הציונות. במסכת עדויות במשנה מופיע לראשונה השם בן ציון כשמו של אחד החכמים.
מפורסמים בעלי אותו שם:
בן ציון שנקר, בן ציון נתניהו
פירוש השם בן-ציון לפי הקבלה:
השם מבטא זיקה עמוקה לארץ ישראל, רגש לאומיות חזק, אהבת הארץ, העם והמולדת, ותחושת שייכות תרבותית ולאומית.
ציטוט מן המקורות:
"משפחת בית צריפה הייתה בעבר הירדן - ורחקה בן ציון בזרוע, ועוד אחרת שם - וקרבה בן ציון בזרוע, כגון אלו - אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב" (מסכת עדויות ח', ז').
אירוע של כיף להריוניות
שמות דומים
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם בן-ציון 
1 >>
ערך בגימטריה לשם בן-ציון  649