X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

גיתית
מילה מעולם המוזיקה המוזכרת בתנ"ך
שם בלועזית: Gitit
מין: בת
מקור השם: התנ"ך
קטגוריות: ישראלי, מהמקורות, מיוחד
משמעות השם גיתית:

המילה גיתית מוזכרת בתנ"ך בספר תהילים כמה פעמים בהקשר לעולם המוזיקה. עם זאת, לא ידוע בצורה חד משמעית למה הגיתית משמשת, אך מרבית הפרשנים מסכימים כי שמה מעיד על קשת לעיר גת. יש המפרשים כי הגיתית היא כלי נגינה ממשפחת כלי המיתר, שמוצאו בעיר גת. אחרים מאמינים כי מדובר בשיר שנהגו לשיר בזמן ייצור הענבים בגת. פירוש נוסף: שירי קודש שנהגו לשיר בבית המקדש הלווים, צאצאיו של עובד אדום הגיתי. ניתן לכתוב את השם בכתיב חסר: גתית.

מפורסמים בעלי אותו שם:
גיתית שובל
פירוש השם גיתית לפי הקבלה:

השם מבטא חיבור למקורות ומרמז על כישרון מוזיקלי, יכולות בימתיות גבוהות וגישה אופטימית לחיים.

ציטוט מן המקורות:

"למנצח על-הגיתית, מזמור לדויד" (תהילים ח', א'). "למנצח על-הגיתית לאסף. הרנינו, לאלוהים עוזנו; הריעו, לאלוהי יעקוב. שאו-זמרה, ותנו-תוף; כינור נעים עם-נבל. תקעו בחודש שופר; בכסה, ליום חגנו" (תהילים פ"א, א'-ד'). "למנצח על-הגיתית; לבני-קורח מזמור" (תהילים, פ"ד, א').

אירוע של כיף להריוניות
שמות דומים
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם גיתית 
4 >>
ערך בגימטריה לשם גיתית  823