X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

מאירה
מפיצה אור סביבה
שם בלועזית: Meira
מין: בת
מקור השם: השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מיוחד
משמעות השם מאירה:
זורחת וקורנת, מאירה את החדר, מפיצה אור סביבה
מפורסמים בעלי אותו שם:
מאירה ברנע-גולדברג, מאירה שמש
פירוש השם מאירה לפי הקבלה:
השם מבטא ערכים של אופטימיות, אור חיובי ואנרגיה טובה.
אירוע של כיף להריוניות
מחשבון נומרולוגיה



ערך נומרולוגי לשם מאירה 
4 >>
ערך בגימטריה לשם מאירה  256