X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

שקד
עץ פרי
שם בלועזית: Shaked
מין: יוניסקס
מקור השם: התנ''ך, השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מהטבע, מהמקורות
משמעות השם שקד:
פירוש השם: עץ פרי שפריחתו מסמלת את בוא הסתיו. פרי השקד נחשב טוב לבריאות, ומייצרים ממנו מרציפן. בצה''ל, שקד הוא שמו של אחד הגדודים בחטיבת גבעתי. בתנ''ך מוזכרים השקדים כחלק ממנחת בני יעקב ליוסף בהגיעם למצרים.
פירוש השם שקד לפי הקבלה:
השם מסמל צמיחה, פריחה וחיבור עמוק לטבע.
ציטוט מן המקורות:
 "ויאמר אלהם ישראל אביהם, אם-כן אפוא זאת עשו--קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה: מעט צרי, ומעט דבש, נכאת ולט, בטנים ושקדים" (בראשית מ''ג, י''א).
אירוע של כיף להריוניות
שמות דומים
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם שקד 
8 >>
ערך בגימטריה לשם שקד  404