X

Tag - שם מיוחד

מגזין

החיים עם שמי המיוחד: מגלי

במשך שבועיים למגלי טרומפר - מידב לא היה שם, עד שהוריה בחרו בשמה של שחקנית צרפתייה ידועה. למה חשבו בעבודה שהיא בחור דרוזי ומה המשמעות בעברית של שמה?

מגזין

החיים עם שמי המיוחד: מידבא

מידבא פלג מתפעלת מאנשים שמכירים את פירוש שמה המיוחד, וגם לבנותיה היא ובעלה יתיר בחרו בשמות ייחודיים. אז מה זה בכלל מידבא?