X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

החיים עם שמי המיוחד: מענית

מענית לב רן מאוד מרוצה מזה שאף אחד לא שוכח את שמה, אבל לילדים שלה היא בחרה שמות מוכרים. אז מה זה בכלל מענית?

החיים עם שמי המיוחד: מגלי

במשך שבועיים למגלי טרומפר - מידב לא היה שם, עד שהוריה בחרו בשמה של שחקנית צרפתייה ידועה. למה חשבו בעבודה שהיא בחור דרוזי ומה המשמעות בעברית של שמה?

  •  

  •  

  •  

שמות לבת באות א

  •  

  •  

  •