X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

שירז טל: "הסטארט אפ של אבא"

שירז גדלה במשפחה עם שמות מיוחדים ותמיד ידעה שגם היא תמשיך את המסורת ותבחר בשמות מקוריים לילדיה. הכל נשאר במשפחה

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •