X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

החיים עם שמי המיוחד: מגלי

במשך שבועיים למגלי טרומפר - מידב לא היה שם, עד שהוריה בחרו בשמה של שחקנית צרפתייה ידועה. למה חשבו בעבודה שהיא בחור דרוזי ומה המשמעות בעברית של שמה?

שירז טל: "הסטארט אפ של אבא"

שירז גדלה במשפחה עם שמות מיוחדים ותמיד ידעה שגם היא תמשיך את המסורת ותבחר בשמות מקוריים לילדיה. הכל נשאר במשפחה

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •