X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

אבלין
בצרפתית: חיים (מלשון אבלינה)
שם בלועזית: Evelyne, Eveline, Evaline, Evylen, Eveleen
מין: בת
מקור השם: השפה הצרפתית
קטגוריות: בינלאומי, מהטבע
משמעות השם אבלין:
לשם מספר משמעויות: ציפור, עץ ערער, אגוז לוז וגם חיים (מלשון אבלינה). אפשר לכתוב גם: אוולין.
פירוש השם אבלין לפי הקבלה:
השם מסמל שאיפה לרב-תרבותיות ורצון להיטמע במרחב הבינלאומי.
אירוע של כיף להריוניות
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם אבלין 
3 >>
ערך בגימטריה לשם אבלין  93