X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

אסיף
איסוף תבואות מן השדה
שם בלועזית: Assif, Asif
מין: בן
מקור השם: השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מהטבע, מהמקורות
משמעות השם אסיף:
 איסוף התבואות, שם נוסף לחג הסוכות - אחד משלושת הרגלים.
פירוש השם אסיף לפי הקבלה:
השם מסמל חיבור לטבע, לחקלאות, ומבטא את אהבת הארץ ותנובתה.
בייבילנד LIVE האירוע הגדול להורים ולהורים שבדרך חוזר!
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם אסיף 
7 >>
ערך בגימטריה לשם אסיף  151