X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

נתנאל
צירוף המילים "נתן" ו"אל"
שם בלועזית: Netanel, Nethanel, Netan'el
מין: בן
מקור השם: התנ''ך, השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מהמקורות
משמעות השם נתנאל:
השם מורכב מצירוף המילים "נתן" ו"אל", ומשמעו מתנה מאלוהים. בתנ''ך השם נתנאל מופיע שלוש פעמים: 1. אחד מבניו של ישי, אחיו של דוד המלך. 2. נשיא שבט יששכר היה נתנאל בן צוער. 3. נתנאל, אביו של שמעיה הסופר משבט הלוי.
מפורסמים בעלי אותו שם:
נתנאל הכהן, נתנאל בלאיש
פירוש השם נתנאל לפי הקבלה:
נתנאל הוא שם בעל משמעות חזקה של הודיה לאלוהים ומסמל זיקה עמוקה לתנ''ך ואמונה טהורה.
ציטוט מן המקורות:
 "ואישיי הוליד את-בכורו, את-אליאב--ואבינדב, השני, ושמעא, השלישי. נתנאל, הרביעי, רדיי, החמישי. אוצם, השישי, דויד, השביעי" (דברי הימים א', ב', י''ג-ט''ו).
אירוע של כיף להריוניות
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם נתנאל 
9 >>
ערך בגימטריה לשם נתנאל  531