X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

שילה
עיר תנכ''ית, באירית: גן עדן, בהודית: לנצח
שם בלועזית: Shilo, Sheila, Shila, Sheela, Shyla
מין: יוניסקס
מקור השם: השפה העברית, התנ''ך, השפה ההודית, השפה האירית
קטגוריות: בינלאומי, ישראלי, מהמקורות
משמעות השם שילה:
לשם שילה משמעויות שונות בשפות שונות ובהגייה שונה: 1. Shilo - בתנ''ך, עיר ששימשה במרכז רוחני לשבטי ישראל. 2. Sheila - באירית, גן עדן. 3. Sheila - באוסטרליה, כינוי לאישה בסלנג. 4. Shila, Sheela - בהודית, נעים הליכות, אצילי וגם: לנצח. 5. Shyla - בהודית, אלת ההרים במיתולוגיה ההודית.
מפורסמים בעלי אותו שם:
שילה פרבר, שילה דה-בר
פירוש השם שילה לפי הקבלה:
שילה הייתה מקום משכנו הראשון של ארון הקודש לאחר כיבוש הארץ על ידי בני ישראל. השם מסמל קדושה וחיבור למקורות.
ציטוט מן המקורות:
"ויהי איש אחד מן-הרמתיים, צופים--מהר אפריים; ושמו אלקנה בן-ירוחם בן-אליהוא, בן-תוחו בן-צוף--אפרתי. ולו, שתי נשים--שם אחת חנה, ושם השנית פנינה; ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח ליהוה צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, ליהוה" (שמואל א', א', א'-ג').
תערוכת בייבילנד - 31.5-2.6.22 - אקספו תל-אביב | לרכישת כרטיסים
שמות דומים
מחשבון נומרולוגיה



ערך נומרולוגי לשם שילה 
3 >>
ערך בגימטריה לשם שילה  345