X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

תניא
ספר הלכה, נחשב לספר יסוד בחסידות
שם בלועזית: Tanya, Tania
מין: יוניסקס
מקור השם: המקורות
קטגוריות: מהמקורות, מיוחד
אודות השם:

ספר הלכה העוסק בדינים ובמנהגים. נחשב לספר יסוד בחסידות בכלל ובחסידות חב"ד בפרט. התניא נכתב על ידי אדמו"ר הזקן, ונקרא כך על שם המילה הראשונה בספר.

פירוש לפי הקבלה:

השם מעיד על חיבור עמוק לעולם החסידות, אמונה עזה באלוהים, נאמנות, רוחב לב וייחודיות.

ציטוט מן המקורות:

"תניא בסוף פרק ג' דנדה: משביעים אותו, תהי צדיק, ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע" (תניא, א', א').

אירוע של כיף להריוניות
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם תניא 
2 >>
ערך בגימטריה לשם תניא  461