X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

ברוריה
אשת התנא רבי מאיר מתקופת התלמוד
שם בלועזית: Bruria, Brurya
מין: בת
מקור השם: השפה העברית
קטגוריות: ישראלי
משמעות השם ברוריה:
השם מורכב מצירוף המילים "ברור" ו"יה". ברוריה אשת התנא רבי מאיר ובתו של התנא ר' חנינא בן תרדיון שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות בתקופת התלמוד. ברוריה זכתה להערכה רבה בזכות חוכמתה ומסופר עליה שלימדה את החכמים 300 הלכות ביום מעונן אחד (מסכת פסחים ס''ב, ב'). הוריה הוצאו להורג על ידי הרומאים מכיוון שלמדו תורה, אך היא המשיכה לעסוק בדברי תורה.
מפורסמים בעלי אותו שם:
ברוריה אבידן-בריר, ברוריה אלבק
פירוש השם ברוריה לפי הקבלה:
משמעות השם היא האדרת האל, והוא מבטא זיקה ליהדות, לחוכמה ולדעת.
אירוע של כיף להריוניות
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם ברוריה 
9 >>
ערך בגימטריה לשם ברוריה  423