X
  • קטגוריות שמות

  • מין התינוק

  • באיזו אות מתחיל השם?

דולב
עץ
שם בלועזית: Dolev
מין: בן
מקור השם: השפה העברית
קטגוריות: ישראלי, מהטבע, מהמקורות
משמעות השם דולב:
עץ נשיר הצומח ליד מקורות מים. נפוץ באזור הגליל. 
מפורסמים בעלי אותו שם:
דולב רם, דולב מסיקה
פירוש השם דולב לפי הקבלה:
השם מבטא חיבור עמוק לטבע ומסמל פריון, זרימה וצמיחה.
ציטוט מן המקורות:
בתלמוד מופיע הדולב במילה הארמית דולבא: "תנו רבנן: ענף עץ עבת - שענפיו חופין את עצו. ואי זה הוא? הוי אומר זה הדס. ואימא זיתא? בעינן עבת וליכא. ואימא דולבא? בעינן ענפיו חופין את עצו וליכא. ואימא הירדוף? אמר אביי: דרכיה דרכי נעם וליכא. רבא אמר מהכא: האמת והשלום אהבו" (מסכת סוכה ל''ב, ע''ב).
אירוע של כיף להריוניות
שמות דומים
מחשבון נומרולוגיהערך נומרולוגי לשם דולב 
6 >>
ערך בגימטריה לשם דולב  42